Predavanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za strukovna zanimanja u ŽK Koprivnica Predstavljen web-portal projekta promocije strukovnih zanimanja Edukacija za proračunske korisnike u ŽK Koprivnica ŽK Koprivnica partner u EU projektu Partnerstvo za sve 2

Predavanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za strukovna zanimanja u ŽK Koprivnica

Predstavljen web-portal projekta promocije strukovnih zanimanja

Edukacija za proračunske korisnike u ŽK Koprivnica

ŽK Koprivnica partner u EU projektu Partnerstvo za sve 2

Projekti i akcije

Promocija strukovnih zanimanja

Što ću biti kad odrastem?