Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 13. 07. 2016.

Virtualni muzej karlovačke industrije (VMKI) izdanak je Gradskog muzeja Karlovac, muzejske ustanove osnovane 1904. godine. VMKI je osnovan 2014. godine kako bi u virtualnoj sferi prevladao fizička ograničenja u prikupljanju i prezentaciji artefakata te dokumentiranju proizvodnih procesa i prostora, kao i u pozicioniranju čitavih spomeničkih kompleksa u društveno-povijesni kontekst te na kulturno-turističku kartu. U središtu pažnje su karlovački proizvodi i sredstva za proizvodnju koja su bila u karlovačkoj uporabi. Veze nastale s drugim gradovima i sredinama, nastale kroz poslovne odnose, nadopunjuju pojam karlovačke provenijencije.

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac jedan je od inicijatora osnivanja Virtualnog muzeja.