REDOVNO USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA 2015/2016

- Zapisnik s javnog otvaranja predloženih voznih redova za županijske linije za usklađivanje 2015/2016

- Specifikacija predanih voznih redova za županijske linije 2015/2016

- Knjiga županijskih voznih redova 2015/2016 - ŽK Karlovac

- Prigovor Autotransport Karlovac d.d.

- Prigovor Autotrans d.o.o., Cres

- Prigovor Autopromet d.d. Slunj

- Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za usklađivanje voznih redova

- Izvješće o provedenom postupku usklađivanja voznih redova za županijske linije 2015/2016

- Prigovor Autotrans d.o.o. na odluke Povjerenstva za usklađivanje voznih redova 

- Odgovor Povjerenstva za usklađivanje voznih redova Autotransu d.o.o.

 

Dokumentacija se nalazi u pratećim dokumentima.

 

IZMJENJENI VOZNI REDOVI

- Zahtjev Autopromet d.d., Slunj za izmjenu voznog reda Karlovac - Slunj

- Zahtjev Autopromet d.d. Slunj za izmjenu voznog reda Selište Drežničko - Karlovac

- Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za usklađivanje voznih redova

 

Dokumentacija se nalazi u pratećim dokumentima.