Udruga inovatora Karlovačke županije osnovana je 1993. godine na inicijativu HGK – Županijske komore Karlovac s ciljem da potiče i razvija tehničku kulturu, osobito inventivni rad, popularizira dostignuća inovatora  i koristi od primjene njihovih uspješnih inovacija.

Osnovna djelatnost UIKŽ je pružanje pomoći inovatorima u razvoju i realizaciji njihovih inventivnih rješenja, patentnoj zaštiti, u organizaciji nastupa na izložbama inovacija u zemlji i inozemstvu. Svu stručnu, administrativnu i tehničku podršku za navedene i druge poslove Udruga inovatora dobija u Županijskoj komori Karlovac.

Članovi Udruge inovatora, od kojih najveći broj dolazi iz najznačajnijih velikih i srednjih industrijskih tvrtki Karlovačke županije, redovito se predstavljaju na najvećim svjetskim izložbama inovacija kao što su Ženeva, IENA u Nürnbergu, INNOVA u Bruxellesu te na najvećem sajmu inovacija u Hrvatskoj, ARCI gdje su njihove inovacije uvijek zapažene i nagrađene zlatnim, srebrnim i brončanim odličjima.

Uz nastupanje na izložbama inovacija, UIKŽ je i organizator izložbe inovacija u Karlovcu. iKA – izložba inovacija Karlovac se održava bienalno i tradicionalno pod pokroviteljstvom HGK - Županijske komore Karlovac.

Udruga inovatora Karlovačke županije

Županijska komora Karlovac

Valentina Sečen, dipl. oec., tajnica
tel: 047 612 111, fax: 047 614 720
e-mail: vsecen@hgk.

 

 

Izvor: Pixabay