Vrijeme održavanja: 23.03.2021.

Objavljeno: 23. 03. 2021. , Ažurirano: 30. 03. 2021.

Hrvatska gospodarska komora partnerska je institucija na projektima KaRijERA i JA (UP.03.3.1.04.0007. ukupnog iznosa 31.792.709,24 kuna) i STRuKA i TI (UP.03.3.1.04.008., ukupnog iznosa 27.623.493,09 kuna). U oba projekta financirano je 100% iznosa iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj projekata je Tehnička škola Karlovac.

Članovima Udruge inovatora Karlovačke županije, na drugom od ukupno pet planiranih sastanaka, predstavljeni su projekti Regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima elektrotehnike i računalstva i strojarstva. Predstavljanje je održano u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Karlovac uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Ravnatelj Tehničke škole Karlovac Ivan Janković predstavio je projekte te mogućnosti uključivanja inovatora u rad s učenicima na području inovacija. Na taj način će se motivirati i poticati učenike na kreativnost i razmišljanje izvan okvira dok će poduzetnici i inovatori steći mogućnost kontinuiranog ulaganja u buduće kadrove.

Događaj je održan uz veliki interes inovatora koji su se odazvali pozivu te iz prve ruke dobili relevantne informacije o važnosti i ciljevima Regionalnih centara kompetentnosti te nadolazećim projektnim aktivnostima. Sastanku je prisustvovala i zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar koja je posebno zahvalila Hrvatskoj gospodarskoj komori na doprinosu u sklapanju 88 sporazuma o suradnji u sklopu navedenih projekata.

Predstavljanje Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac sufinancirano je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Lenta i tekst.png