Vrijeme održavanja: 12.03.2019.

Objavljeno: 13. 03. 2019. , Ažurirano: 20. 03. 2019.

"Temu prometne povezanosti triju susjednih regija, Karlovačke županije, slovenske Dolenjske i Bele Krajine te Unsko-sanskoga kantona iz BiH, tri partnerske gospodarske komore otvorile su još prije 12 godina. Danas, na ovoj već četvrtoj međunarodnoj konferenciji možemo reći da iako se puno toga već realiziralo, pred nama još ima dosta novih izazova i projekata za koje je potreban nastavak suradnje relevantnih institucija i razmjena informacija, radi njihove optimalne realizacije na korist stanovnika i gospodarstvenika triju regija", kazao je predsjednik ŽK Karlovac Zlatko Kuzman otvarajući međunarodnu konferenciju Razvoj cestovnog prometa na pravcu Novo Mesto – Karlovac – Bihać, koja je 12. ožujka održana u karlovačkoj komori.

U izlaganju o aktualnostima u Karlovačkoj županiji Kuzman se, uz pregled planiranih prometnih zahvata u Županiji, osvrnuo i na transeuropske prometne pravce koji prolaze teritorijem Republike Hrvatske i njihov širi značaj za razvoj regije. Miro Škrgatić, predsjednik Uprave Autocesta Rijeka - Zagreb i predsjednik Hrvatske udruge koncesionara Autocesta, govorio je o tijeku projekta izmještanja državne ceste D6 od čvora Novigrad do Lišnice (D3) čime će se bitno rasteretiti tranzitni promet u središtu Karlovca, a naseljima južno od autoceste s područja Duge Rese omogućiti kvalitetnije povezivanje s autocestom A1. Također, projekt će omogućiti veću sigurnost i kraće putovanje na relaciji Slovenija – Bosna i Hercegovina, što je posebno važno zbog rastućeg broja turističkih dolazaka te tzv. vikend-migracija stanovnika Unsko-sanskoga kantona i BiH zaposlenih u Sloveniji. Do kraja 2020. godine planira se završiti faza projektiranja, a sama gradnja planira se u razdoblju od 2021. do 2023. godine.

O aktivnostima slovenske strane govorili su i predsjednik Gospodarske zbornice Novo Mesto Tomaž Kordiš te predstavnici slovenskog Ministarstva za infrastrukturu Zvonko Zavasnik i Drago Bregar. Kako je Dolenjska i Bela Krajina najrazvijenija slovenska regija s pretežno izvozno orijentiranim gospodarstvom, s posebnom pažnjom se prate projekti razvoja prometne infrastrukture na pravcima prema Hrvatskoj i njenim lukama, kazao je Kordiš. Nadovezujući se, Zavasnik i Bregar predstavili su tijek projekta 3. razvojne osi s posebnim naglaskom na njegov južni dio koji se odnosi na izgradnju četverotračne ili dvotračne autoceste od Novog Mesta do Metlike, odnosno do hrvatske granice. Provedba projekta planirana je na tri dionice: Novo Mesto – Maline (Gorjanci), Maline (Gorjanci) – granični prijalaz Metlika i priključak Črnomlej i priključak Črnomelj – Vinica, u razdoblju od 2019. do 2026., te je potrebno definirati spojne točke na tu međudržavnu prometnicu.

Nakon usvajanja strateških dokumenata prometnog razvoja i u BiH, i Unsko-sanski kanton može ubrzano „loviti“ priključak s novim prometnim pravcima na što kvalitetnijem povezivanju s Hrvatskom i Slovenijom, kazao je Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskoga kantona. Predstavnica Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH Fata Terzić predstavila je aktivnosti u bihaćkoj regiji na povezivanju kantona s 3. razvojnom osi. Radi se o izgradnji zaobilaznica Velika Kladiša i Cazin te izgradnji brze ceste od graničnog prijelaza s Republikom Hrvatskom Izačići (Ličko Petrovo Selo) do Bihaća. Potporu održavanju ove konferencije svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem dali su i predstavnici lokalnih vlasti: karlovački župan Damir Jelić, premijer Unsko-sanskoga kantona Mustafa Ružnić, dok je Novo Mesto predstavljao Iztok Kovačić, voditelj općinskog ureda za prostorno uređenje i razvoj. Nakon predstavljanja projekata iz svih triju regija, uslijedili su individualni kontakti i razmjena informacija između prisutnih predstavnika pograničnih gradova i općina te nadležnih županijskih i gradskih ureda s predstavnicima Hrvatskih cesta i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Zajednički je zaključak svih sudionika kako je nužno nastaviti dosadašnju suradnju u razmjeni informacija o projektima na razvoju regionalne prometne infrastrukture jer je to jedini način da se tri susjedne regije najbrže i najučinkovitije povežu s europskim prometnim pravcima i iskoriste sinergijski učinak razvoja prometa na gospodarski potencijal. 

 Predsjednik Uprave Autoceste RI-Klc.JPG