Strukovna skupina obiteljskog turizma Karlovačke županije osnovana je 24. srpnja 2015. godine kao dio Sekcije Zajednice obiteljskog turizma za regiju Lika – Karlovac.

Prioritetne zadaće Strukovne skupine su organizacija stručnih seminara i radionica, zajedničkih sastanaka s predstavnicima drugih strukovnih udruženja – hotelijerima, kampovima, ugostiteljima, turističkim agencijama, trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i ostalima, s ciljem bolje suradnje na obostranu korist te bolje promidžbe obiteljskog smještaja.

Strukovna skupina obiteljskog turizma

Eva Magovac, predsjednica

mob. 0995756271

magovac.eva@gmail.com

Županijska komora Karlovac

Valentina Sečen, tajnica Strukovne skupine

Kralja Tomislava 19 b, Karlovac

tel: 047 612111; e-mail:vsecen@hgk.hr

Izvor: HGK