Izvor: HBOR, Područni ured za Liku

Pojedinačno savjetovanje poduzetnika o kreditnim programima HBOR-a


Objavljeno: 13. 10. 2022. , Ažurirano: 13. 10. 2022.


Pozivamo vas na Infodan Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), u četvrtak, 27. listopada, od 10 do 14 sati, u Županijsku komoru Karlovac, na adresi Kralja Tomislava 19 b. Infodan se sastoji od pojedinačnih razgovora s poduzetnicima.

Infodan organizira HGK – Županijska komora Karlovac u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku. Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta. Da biste dobili što iscrpnije informacije, možete postaviti pitanje u prijavnom obrascu.

Ako ste zainteresirani za stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prijavite se obrascem u nastavku, najkasnije do 26. listopada do 12 sati, nakon čega ćete dobiti obavijest o terminu pojedinačnog razgovora na naznačenu adresu elektroničke pošte.