Objavljeno: 26. 02. 2021. , Ažurirano: 01. 03. 2021.


HGK – Županijska komora Karlovac, u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) organizira online Infodan u četvrtak, 11. ožujka, od 10 do 15 sati.

S poduzetnicima će pojedinačno razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku na temu kreditnih programa, osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanja garancija, ovisno o upitima i potrebama poduzetnika.

Infodan će se održati putem aplikacije Microsoft Teams. Prijavljeni će dobiti obavijest o terminu pojedinačnog razgovora te poveznicu pravovremeno, na prijavljenu adresu elektroničke pošte. 

Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta. Rok za prijavu je srijeda, 10. ožujka, u 16 sati.

Molimo vas, prijavite se obrascem u nastavku.