U Županijskoj komori Karlovac, dana 18. listopada 2019. održana je sjednica Izbornog tijela HGK - Županijske komore Karlovac na kojoj su izabrani članovi Gospodarskog vijeća ŽK Karlovac za razdoblje 2019. - 2023. Sastav članova Gospodarskog vijeća usklađen je s kriterijem zastupljenosti najvažnijih djelatnosti i prostorne pokrivenosti regije.

ČLANOVI GOSPODARSKOG VIJEĆA HGK – ŽUPANIJSKE KOMORE KARLOVAC

 1. Željko Pavlin, HS Produkt d.o.o., Karlovac
 2. Damir Vranić, General Electric Hrvatska d.o.o., Karlovac
 3. Nikola Hanžel, Lana Karlovačka tiskara d.d., Karlovac
 4. Igor Miljak, PPK d.d., Karlovac
 5. Marko Vuković, Karlovačka banka, Karlovac
 6. Željko Mažuran, Kordun Marketing d.o.o.., Karlovac
 7. Darko Marković, Ceste Karlovac d.d., Karlovac
 8. Andrea Bušić, KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Karlovac
 9. Marija Janžetić, AB gradnja d.o.o., Karlovac
 10. Željko Hrastov, Ilsad d.o.o., Ozalj
 11. Mario Tomljanović, DW Reusables d.o.o., Vojnić
 12. Damir Tomičić, Kelteks d.o.o., Karlovac
 13. Niko Pervan, Tržnica Karlovac d.o.o., Karlovac
 14. Stanko Polonijo, Švarča d.d., Karlovac
 15. Mile Turkalj, Kordun d.d., Slunj
 16. Boris Ferkula, Aquaestil PPN d.o.o., Duga Resa
 17. Zlatko Kuzman, HGK – Županijska komora Karlovac

Sa sjednice Izbornog tijela 2019.jpg

Novo Gospodarsko vijeće je na svojoj 1. sjednici održanoj 28. listopada izabralo jednoglasno Zlatka Kuzmana za svog predsjednika i Marka Vukovića za zamjenika predsjednika Vijeća. 

Članovi GV na sjednici 28.10..jpg

Sukladno Odluci o raspisivanju izbora, kriterijima i načinu izbora članova Skupštine Hrvatske gospodarske komore, Gospodarsko vijeće Županijske komore Karlovac na svojoj sjednici održanoj 15. ožujka 2016. godine donijelo je odluku o izboru članova za Skupštinu HGK.

 Željko  Pavlin, Direktor – C25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

HS Produkt d.o.o., Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac

tel.047 645 590; fax 047 645 594

e-mail: zeljko.pavlin@hs-produkt.hr

 Marija Janžetić, Direktorica, F41 Gradnja zgrada

AB gradnja d.o.o., dr. Vladka Mačeka 26, 47000 Karlovac

tel. 609 500; fax. 615 701

e-mail: marija.janzetic@ab-gradnja.hr

 Mile Turkalj, predsjednik Uprave, G47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Kordun – Slunj d.d., Školska 19, 47240 Slunj

tel. 777 340; fax 777342

e-mail: uprava@kordun-slunj.com