Objavljeno: 07. 02. 2018. , Ažurirano: 06. 03. 2018.

Karlovačka je županija industrijska regija s razvijenom industrijskom tradicijom, praćenom adekvatnim obrazovnim sustavom. Privlačna je gotovo svim vrstama ulagača, što smo detaljnije opisali u vodiču „Karlovačka županija – vaš poslovni partner“ koji je izradila HGK – Županijska komora Karlovac, a koji usporedno razvijamo s ovim Katalogom projekata.

S druge strane, nositeljima projekata iz Kataloga pruža se mogućnost lakšeg traženja partnera u projektima i bolja potpora zajednice.

Svi navedeni projekti dio su Središnje elektroničke baze razvojnih projekata Karlovačke županije te se uklapaju u Županijsku razvojnu strategiju, što će olakšati kandidiranje za sredstva iz nacionalnih i europskih fondova.

Iz strukture projekata s početka ovoga Kataloga, vidljiv je kvalitativan i kvantitativan pomak u odnosu na prvo izdanje. Ulagačima u industrijskim zonama dostupno je 249,41 ha slobodnih površina, predstavljen je 101 projekt jedinica lokalne samouprave i poduzetnika ukupne vrijednosti više od 3.140.000.000 kuna. Kako su projekti iz različitih sektora, nadamo se da će izazvati interes partnera.

Poduzetnici iz Karlovačke županije iz ovoga Kataloga mogu locirati potencijalno zanimljive buduće poslove i unaprijed se pripremiti za sudjelovanje u njima.

Iskoraci koje imamo iz nedavno dovršenog projekta Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac, ali i drugih, tome govore u prilog.

Potpuno je jasno da ovako veliku vrijednost navedene lokalne zajednice i poduzetnici ne mogu financirati sami pa će u brzini i kvaliteti traženja partnera, u što ne sumnjamo, ležati odgovor na pitanje koliko ćemo brzo i kvalitetno unaprijediti život naše zajednice između ostalog i rješavanjem gorućeg problema nezaposlenosti, što je i dodatni motiv.

Katalog je objavljen i u elektroničkom obliku, na internetskim stranicama naših institucija, i sustavno ažuriran u suradnji s našim partnerima kako bismo kontinuirano promicali vlastite projekte u javnosti.