Bespovratne potpore poduzetnicima početnicima Karlovačke županije


Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac i Karlovačka županija sklopili su Ugovor o sufinanciranju poduzetnika početnika čime su dodatno produbili suradnju u pomoći poduzetnicima koji djeluju na području Karlovčke županije.

Programom Unapređenje gospodarstva Karlovačke županije za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima početnicima osigurano je u proračunu Karlovačke županije  200.000,00 kuna, a dodjeljivat će se u minimalnom iznosu od 5000,00 kuna i maksimalnom 40.000,00 kuna po prijavitelju uz stopu sufinanciranja od 80%. Dodjelu sredstava provodi HGK – Županijska komora Karlovac.

Sufinancirat će se aktivnosti vezane uz pokretanje poslovanja, proširenja ili unapređenja proizvodnih, uslužnih i IT djelatnosti te izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova.

Program i uvjeti dodjele sredstava definirani Javnim pozivom donosimo u nastavku sa svim popratnim dokumentima.

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima početnicima prema Programu: Unapređenje gospodarstva Karlovačke županije

Program: Unapređenje gospodarstva Karlovačke županije za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima početnicima

Prijavni obrazac za dodjelu bespovratne potpore po Programu: Unapređenje gospodarstva Karlovačke županije

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac Skupna izjava

Izvješće o namjenskom korištenju bespovratnih potpora poduzetnicima početnicima po Programu: Unapređenje gospodarstva Karlovačke županije

Odluka o osnivanju povjerenstva za raspodjelu sredstava

Odluka o raspodjeli sredstava poduzetnicima početnicima za 2019. godinu