Vrijeme održavanja: 09.12.2019.

Objavljeno: 09. 12. 2019. , Ažurirano: 09. 12. 2019.

Četrdesetak poduzetnika i ove se godine javilo na raspisani javni poziv zanimljivog projekta WebPost, koji se provodi već osmu godinu uzastopno. 

WebPost je prilika malim poduzetnicima, sa do tri zaposlena, da besplatno dobiju dizajniranu web stranicu koju će izraditi studenati Odjela za elektotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. 

Uloga ŽK Dubrovnik u ovom projektu je povezati poduzetnike sa studentima te administrativno pratiti potrebe i jednih i drugih. Veliki broj poslovnih subjekata je do sad pomoću ovoga alata postao još vidljiviji i prepoznatljivi u poslovnom svijetu, a studentice i studenti su dobili priliku osjetiti realnost života i tržišta.

Zbog velikog broja zainteresiranih poduzetnika izdrada stranica će se ove godine odraditi u dva turnusa. Za prvi dio prijavljenih na Sveučilištu u Dubrovniku, 9. prosinca, upriličen je susret za upoznavanje partnera projekta te prezentaciju obaveza unutar zadanih rokova.