Objavljeno: 05. 02. 2018. , Ažurirano: 16. 02. 2018.


Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom organizira ciklus prezentacija o Strategiji uvođenja eura u Hrvatskoj. Tada će viceguverner Hrvatske narodne banke Michael Faulend detaljnije upoznati poduzetnike i općenito hrvatsku javnost s ekonomskim koristima i troškovima uvođenja eura, objasniti postupak uvođenja eura te potrebne aktivnosti, uključujući ekonomsku politiku Vlade RH i HNB-a u razdoblju pripreme i nakon uvođenja eura. 

Prezentacija će se u Dubrovniku održati 15. veljače, u 11 sati u Sveučilišnom kampusu, na adresi Branitelja Dubrovnika 41.

Predviđeno je trajanje prezentacije do 45 minuta, nakon čega slijedi rasprava.

Sudjelovanje na prezentaciji je bez naknade, uz prijavu na online obrazac koji se nalazi u nastavku. 

Prijave se zaprimaju do 13. veljače.

Kontakt-osoba je Jelena Diklić, 020 312 097, jdiklic@hgk.hr.

 

Izvor: Pixabay