Projekt DIOD

 

Aktivnosti projekta planirane za razdoblje od veljače 2013. godine do veljače 2015. godine fokusirane su na granično područje Republike Hrvatske i Crne Gore. Cilj projekta je kreiranje uspješnog turističkog prekograničnog proizvoda i to prije svega razvojem aktivnog prekograničnog „clustera“ turističkih poduzetnika. Projektom se nastoji uspostaviti suradnja između relevantnih institucija, organizacija, poduzetnika i pojedinaca u smjeru zajedničkog djelovanja na području turizma, zaštite prirodne i kulturne baštine te razvoja lokalnih zajednica i jačanja ljudskih kapaciteta.U skladu s novim trendovima u turizmu, kroz ovaj projekt uvest će se inovacije u kreiranju i promociji turističkih proizvoda pomoću ICT tehnologije. U okviru toga izradit će se potpuno funkcionalan geoportal (web stranica na GIS platformi) te dvije mobilne aplikacije koje će olakšati prikupljanje informacija i poboljšati komunikaciju s krajnjim korisnicima.Kako postoji potreba za poboljšanjem vodičkih usluga u ovom sektoru, ne samo na području kvalitete već i sigurnosti, Hrvatska gorska služba spašavanja i Gorska služba spašavanja Crne Gore uputit će tijekom provedbe projekta više od 40 članova na dodatne obuke spašavanja, a dobit će i novu spasilačku opremu čime će se poboljšati sveukupna sigurnost turista koji posjećuju ova područja. Na organiziranim tečajevima osposobit će se najmanje 15 vodiča pustolovnog turizma usavršavanjem vještina i povećanjem znanja potrebnih za kvalitetne vodiče.

U sklopu IPA programa prekogranične suradnje Hrvatske i Crne Gore, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) u suradnji s Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) iz Crne Gore te projektnim partnerima, Hrvatskom gospodarskom komorom (Županijska komora Dubrovnik), Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO) iz Crne Gore i Gorskom službom spašavanja Crne Gore započela je realizaciju projekta koji će u skladu s novim trendovima u turizmu, kroz nadogradnju i usavršavanje vještina te uspostavu poslovne suradnje pridonijeti razvoju pustolovnog turizma. Ukupna vrijednost projekta sa hrvatske i crnogorske strane zajedno iznosi 498.957,16 EUR od čega Europska unija financira 419.845,50 EUR.

Aktivnosti projekta planirane za razdoblje od veljače 2013. godine do veljače 2015. godine fokusirane su na granično područje Republike Hrvatske i Crne Gore. Cilj projekta je kreiranje uspješnog turističkog prekograničnog proizvoda i to prije svega razvojem aktivnog prekograničnog „clustera“ turističkih poduzetnika. Projektom se nastoji uspostaviti suradnja između relevantnih institucija, organizacija, poduzetnika i pojedinaca u smjeru zajedničkog djelovanja na području turizma, zaštite prirodne i kulturne baštine te razvoja lokalnih zajednica i jačanja ljudskih kapaciteta