Objavljeno: 14. 04. 2020. , Ažurirano: 15. 04. 2020.

Korisnicima sredstava potpore iz EU strukturnih i investicijskih fondova o mogućnosti produljenja rokova provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova s obzirom na izvanredne okolnosti zbog pandemije virusom SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19, obavijest nadležnih tijela:

 1. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond)

za projekte koji se provode na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čije razdoblje provedbe završava u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine produljuje se razdoblje provedbe za tri mjeseca (računajući od prvog sljedećeg dana od dana dovršetka razdoblja provedbe pojedinog projekta utvrđenog ugovorom)

 • za korisnike bespovratnih sredstava čija obaveza povrata sredstava po osnovi odluke nadležnog tijela dospijeva u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine produljuje se rok za povrat sredstava za 90 dana (računajući od prvog sljedećeg dana od posljednjeg dana roka u kojem je korisnik obavezan izvršiti povrat sredstava; ova se mogućnost primjenjuje i na slučajeve u kojima je odobrena obročna otplata sredstava)
 • korisnici ne moraju poduzimati nikakve radnje u vezi s navedenim produljenjima.

U nastavku se nalazi Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 17. ožujka o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i omogućavanja produljenja roka za povrat sredstava zbog pandemije COVID-19.

     2. Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)

 • korisnicima koji su sklopili ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a nisu podnijeli drugi dio zahtjeva za potporu, rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu bezuvjetno je produljen za 90 kalendarskih dana
 • rok za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka nabave / javne nabave bezuvjetno se produljuje za 90 kalendarskih dana
 • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju određen je rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma (od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava), rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma bezuvjetno se produljuje za 90 kalendarskih dana
 • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju odnosno odlukom o dodjeli sredstava određen je rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu i/ili rok za podnošenje zahtjeva za isplatu prve rate, navedeni rokovi bezuvjetno se produljuju za 90 kalendarskih dana
 • korisnicima kojima je Agencija za plaćanja izdala odluku ili drugi akt kojim je definiran rok za provedbu aktivnosti, taj se rok bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana
 • pri administrativnoj kontroli zahtjeva za potporu / zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja uzet će u obzir novonastalu situaciju i uvažiti utjecaj tih izvanrednih okolnosti na pojedine obveze korisnika
 • Agencija za plaćanja uzet će u obzir novonastalu situaciju kod poštovanja rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja korisnika
 • korisnici ne moraju slati molbe za produljenje roka i čekati odobrenje budući da će Agencija za plaćanja svim korisnicima aktivirati produljenje od 90 dana u sustavu Agronet te će korisnici moći slobodno podnositi zahtjeve do novog roka.

Tekst obavijesti Ministarstva poljoprivrede od 27. ožujka o odgodi rokova za korisnike Ne-IAKS mjera Programa ruralnog razvoja dostupan je na poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/odgoda-rokova-za-korisnike-ne-iaks-mjera-programa-ruralnog-razvoja/.

    3. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. 2020. (Europski fond za pomorstvo i ribarstvo)

 Zasad službena odluka/obavijest Ministarstva poljoprivrede nije donesena, no ona se očekuje.