Strukovna grupacija poljoprivrede i prateće industrije

Pixabay

Slijedom iskazanog interesa tvrtki dana 18. ožujka 2003. godine osnovana je Strukovna grupa poljoprivrede i prateće industrije Županijske komore Čakovec.

Kroz rad Strukovne grupe članovima je omogućena promidžba, suradnja s nadležnim tijelima, zaštita interesa, bolja informiranost te organizacija sjednica, tematskih sastanka i seminara. Sukladno nevedenom  Strukovna grupa djeluje po potrebi članica ili na inicijativu ŽK Čakovec.

Predsjednik Strukovne grupe je Tomica Belić (Tvornica stočne hrane d.d.).

Contacts

  • Županijska komora Čakovec Adresa: Ivana Gorana Kovačića 2 40000 Čakovec Email: hgkck@hgk.hr Tel: +385 40 311 160 Tel 1: +385 40 311 165 Fax: +385 40 311 161 predsjednik: Mladen Križaić direktorica: Dijana Krnjak
  • Županijska komora Čakovec Tel: +385 40 311 160 Email: hgkck@hgk.hr