Strukovna grupa drvno-prerađivačke industrije

HGK

Slijedom iskazanog interesa tvrtki dana 4. travnja 2007. godine osnovana je Strukovna grupa drvno-prerađivačke industrije Županijske komore Čakovec.

Osnovni cilj Strukovne grupe drvno-prerađivačke industrije je zastupanje, usklađivanje i zaštita zajedničkih interesa članica, odnosno razmatranje pitanja i rješavanje problematike u toj djelatnosti.

Članice Strukovne grupe su tvrtke iz djelatnosti drvo-prerađivačke industrije, uključujući i industriju namještaja.

Za predsjednicu Strukovne grupe izabrana je Nikolina Babić (Pana d.o.o.).

Contacts

  • Županijska komora Čakovec Adresa: Ivana Gorana Kovačića 2 40000 Čakovec Email: hgkck@hgk.hr Tel: +385 40 311 160 Tel 1: +385 40 311 165 Fax: +385 40 311 161 predsjednik: Mladen Križaić direktorica: Dijana Krnjak
  • Županijska komora Čakovec Tel: +385 40 311 160 Email: hgkck@hgk.hr