Vrijeme održavanja: 16.03.2018.

Objavljeno: 05. 03. 2018. , Ažurirano: 20. 03. 2018.

Hrvatska gospodarska komora organizirala je u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom (HNB) u Čakovcu 16. ožujka predavanje o Strategiji uvođenja eura u Hrvatskoj, pri čemu je poseban naglasak bio na koristima i troškovima uvođenja eura za gospodarstvo.

Cilj je predavanja bio detaljnije upoznati poduzetnike i općenito hrvatsku javnost s ekonomskim koristima i troškovima uvođenja eura, objasniti sam postupak uvođenja eura te potrebne aktivnosti, uključujući ekonomsku politiku Vlade Republike Hrvatske i HNB-a u razdoblju pripreme i nakon uvođenja eura.

Prema ocjenama HNB-a i Vlade RH, koristi uvođenja u načelu su trajne i znatno pretežu nad troškovima, koji su uglavnom jednokratni i mali. U tom će se smislu pozitivni učinci uvođenja eura odnositi i na poslovanje gospodarskih subjekata. Najveće bi koristi za gospodarstvo trebale biti uklanjanje valutnog rizika u poslovanju, smanjenje troškova zaduživanja, smanjenje transakcijskih troškova te povećanje međunarodne razmjene i ulaganja. Istodobno se većina troškova uvođenja eura odnosi na institucionalne troškove, dok bi najveći troškovi za gospodarstvo trebali biti oni koji se odnose na prilagodbe u gotovinskom poslovanju i platnom prometu, odnosno na pravne, računovodstvene i informatičke pripreme za uvođenje eura.

Prezentaciju je održao Michael Faulend, viceguverner Hrvatske narodne banke.