Gospodarstvo županije


Međimurska županija, omeđena rijekama Murom i Dravom, smještena je na krajnjem sjeveru Hrvatske. Županija koja se proteže na 730 km2 bogate je povijesti i kulturnog naslijeđa i predstavlja zaokruženu cjelinu i zasebnu regiju. S ukupno 113.804 stanovnika ova prostorno najmanja hrvatska županija jedna je od najgušće naseljenih dijelova naše zemlje (156 stanovnika /km2).  Županija je administrativno podijeljena na 22 općine i tri grada od kojih je Čakovec upravno, kulturno i političko središte. 

Gospodarstvo Međimurske županije bazirano je pretežno na prerađivačkoj industriji, s razvijenim djelatnostima poljoprivrede, trgovine i graditeljstva. Ono je izvozno orijentiranog karaktera, sa znatnim udjelom radnointenzivnih, niskoakumulativnih i tradicionalnih gospodarskih grana, uz razvitak djelatnosti s visokom tehnologijom.

Uz povoljan zemljopisni položaj i prirodne resurse razvoju gospodarstva poticaj je dala i razgranata komunalna infrastruktura (struja, voda, plin, telefon, internet). Prirodni resursi koji su na raspolaganju na području Međimurja iskorišteni su za razvoj  poljoprivrede ( plodna tla),  graditeljstva (šljunak i pijesak), energetike (prirodni plin) itd. Rijeke Mura i Drava, koje protječu teritorijem županije, pružaju veliki hidroenergetski potencijal, što je i rezultiralo izgradnjom dviju hidroelektrana.

Podaci o stanju razvoja i popunjenosti gospodarskih zona u Međimurskoj županiji, govore da je u funkciji 45 zona (od 60 ukupno osnovanih Odlukom nadležnog tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave), od kojih je prema kategorizaciji 16 popunjenih, 27 spremnih za ulaganje, a u fazi pripreme su 22 gospodarske zone. Zbog interesa ulagača jedinice lokalne samouprave pokrenule su i proširenje u 6 zona. Od ukupnog broja zona prema površini možemo izdvojiti tri zone koje se prostiru na površini većoj od 50 ha: Poslovni park Međimurje, Privredna zona Nedelišće, te Središnja gospodarska zona Međimurje. (izvor: REDEA)

Prema FINI-nim podacima za 2019. godinu u Međimurskoj županiji poslovalo je 3.494 subjekata, najviše u djelatnosti trgovine, zatim prerađivačke industrije i graditeljstva. S obzirom na veličinu poduzetnika, najviše je malih i mikro poduzeća, i to 3.134, dok je srednjih 51, a velikih 7.

Broj zaposlenih u svim poduzećima 2019. godine iznosio je 29.868 djelatnika, što je za 1% manje nego prethodne, 2018. godine, kada ih je bilo 30.046.

Broj nezaposlenih u Međimurskoj županije u 2019.-oj bio je 2.442.

Ukupan prihod koji su ostvarila poduzeća Međimurske županije iznosio je 16,3 milijardi kuna (što je za 7% više u odnosu na prethodnu godinu), a ukupan rashod 15,5 milijardi kuna (porast 7%).

Prosječna mjesečna neto plaća, u tvrtkama,  po zaposlenom u 2019. godini isplaćena je u visini od 4.868  kuna.

Udio investicija u dugotrajnu imovinu u 2019. godini smanjio se za 26% u odnosu na godinu ranije te je iznosio 437 milijuna kuna. Udio tih investicija u ukupnoj vrijednosti investicija u Republici Hrvatskoj iznosio je 1,6%.

Najrazvijenije djelatnosti su prerađivačka industrija, trgovina, graditeljstvo, prijevoz i skladištenje, poljoprivreda itd. U okviru prerađivačke industrije najzastupljenije su metaloprerađivačka, tekstilna i odjevna, drvoprerađivačka, te  prehrambena industrija, zatim proizvodnja i prerada plastičnih proizvoda, nemetalnih mineralnih proizvoda, električne opreme itd. Posljednjih godina sve veći značaj dobiva obućarska industrija koja ima dugu tradiciju na ovom prostoru.

Međimursko gospodarstvo najviše robe i usluga prodaje, odnosno iznosi na tržište Europske unije, i to u Njemačku, Austriju, Italiju i Sloveniju, a to su ujedno i zemlje iz kojih se najviše unosi. Od proizvoda u razmjeni županije daleko najzastupljeniji su oni prerađivačke industrije i to gotovi proizvodi od metala i njihovi dijelovi, strojevi i uređaji, odjeća i obuća, proizvodi od drva i drugo.