Vrijeme održavanja: 22.11.2018.

Objavljeno: 23. 11. 2018. , Ažurirano: 23. 11. 2018.

Zvonimir Marinović i Goran Šekoranja iz Sektora za trošarine i posebne poreze Carinske uprave Ministarstva financija predstavili su jučer u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu prijevoznicima, članicama Udruženja cestovnog teretnog i Udruženja cestovnog putničkog prometa HGK kako će u praksi izgledati povrat trošarina na gorivo.

Novim zakonom o trošarinama, koji na snagu stupa početkom 2019. godine, uvodi se povrat trošarina na bezgotovinski plaćeno dizelsko gorivo za komercijalne prijevoznike robe i tereta u Hrvatskoj, što će ih činiti konkurentnim prijevoznicima u zemljama iz okruženja.

Koliki će se dio trošarina vraćati prijevoznicima, propisuje ministar financija pravilnikom koji uskoro treba donijeti. Cilj je ove mjere maksimalno isključiti utjecaj trošarine na cijene usluga prijevoza, odnosno smanjenje troškova poslovanja prijevoznika kako bi bili što konkurentniji na tržištu. Procjenjuje se da će se godišnje prijevoznicima vratiti oko 294 milijuna kuna, od čega oko 240 milijuna prijevoznicima tereta, a oko 54 milijuna kuna prijevoznicima putnika.

Visina povrata dijela trošarine usklađivat će se jednom godišnje, a prvi računi za koje će se moći tražiti povrat bit će oni iz siječnja 2019. godine.

"Hrvatska gospodarska komora i njene članice iz Udruženja cestovnog teretnog prometa i Udruženja cestovnog putničkog prometa aktivno su surađivale s Carinskom upravom u pripremi Zakona", istaknuo je direktor Sektora za promet i veze HGK Dario Soldo te dodao da će Komora nastaviti raditi u korist članica donošenjem propisa koji povećavaju konkurentnost cestovnih prijevoznika.

Pravo na povrat može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo:

  • u komercijalnom prijevozu robe s registriranim kamionom ili kamionom s prikolicom, koji su namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona
  • u komercijalnom prijevozu putnika s cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3 u skladu s posebnim propisima o homologaciji vozila, neovisno o tome radi li se o redovitom ili povremenom prijevozu.

Institut povrata dijela trošarina iz cijene goriva nije obvezan što znači da ga prijevoznici mogu, ali ne moraju koristiti. Postupak je formalan i zahtjev će se moći podnositi mjesečno, tromjesečno ili godišnje. Zahtjev će se podnositi carinskom uredu prema sjedištu pravnog subjekta. Podnosit će se jedan zahtjev za sva vozila za koja će se tražiti povrat dijela trošarine.

Obrasci zahtjeva za povrat dijela plaćene trošarine bit će sastavni dio Pravilnika koji bi ministar financija trebao donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Uz zahtjev će se podnositi:

  • dokaz o registraciji i kategoriji vozila
  • računi o nabavi goriva
  • punomoć o zastupanju (za prijevoznike iz EU)
  • interni servisi goriva – računi o nabavi i evidenciji o točenju goriva u vozilima
  • potvrda Porezne uprave o namirenim javnim davanjima.

Iz priloga zahtjevu nedvojbeno se mora vidjeti na koje se vozilo račun odnosi.

Prezentaciju Zahtjev za povrat trošarine u komercijalnom prijevozu robe i putnika možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.