Ustroj (odsjeci) komore / kontakt podaci


Hrvatska gospodarska komora
Županijska komora Bjelovar
Preradovićeva 4/I
43000 BJELOVAR
Tel: +385 43 274 060
Fax:+385 43 241 908;
E-mail:hgkbj@hgk.hr

Predsjednik: Jakov Ćorić, dr.vet.med.
E-mail: jcoric@hgk.hr

Direktor: Martina Posavac Ćurić, dipl. oec.
E-mail: mposavac@hgk.hr

Viši stručni suradnik: Vjerana Križić, dipl. polit.
E-mail: vkrizic@hgk.hr

Viši stručni referent: Miljenko Juratovac, ing. strojarstva
E-mail: mjuratovac@hgk.hr

Viši stručni suradnik: Helena Pogledić, dipl. pravnik
E-mail: hpogledic@hgk.hr

Stručni suradnik: Ivana Karadža, dipl.oec.
E-mail: ikaradza@hgk.hr

Stručni referent: Snježana Maras
E-mail: smaras@hgk.hr

Stručni referent: Melania Lekšić Grubić
E-mail: mleksic@hgk.hr

 

OBLICI RADA

Županijska komora Bjelovar promiče i zastupa interese svojih članica kroz različite aktivnosti, a posebice:

 • putem Gospodarskoga vijeća
 • putem strukovnih grupa pojedinih djelatnosti značajnijih za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
 • suradnjom sa županijskim i gradskim tijelima
 • suradnjom s drugim županijskim komorama i komorama u dijelu Europe
 • kroz promociju gospodarstva
 • kroz informacije o Europskoj uniji.

 

PROMOCIJA GOSPODARSTVA

 • Promocija gospodarstva članica Komore središnja je aktivnost Županijske komore Bjelovar, koja se provodi kroz organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama.
 • Radi promicanja i poticanja gospodarske suradnje organizira gospodarske susrete stranih delegacija u našoj županiji kao i posjete gospodarstvenika drugim županijama i državama.
 • Prati i informira članice o zakonskim odredbama ekonomske politike i o propisima vezanim za poslovanje s inozemstvom, posebice one koje se odnose na WTO i europske integracije.
  Kontakt osoba:  Vjerana KRIŽIĆ

 

PUBLIKACIJE

 • Izdaje se gospodarski bilten “Mreža” u kojem iskazuje stanje i analizira kretanja u gospodarstvu, poslovanje tvrtki i njihov bonitet, te vanjskotrgovinsku razmjenu.
  Kontakt osoba: Martina POSAVAC
 • Izdaje  se i “Gospodarski info posrednik” koji sadrži informacije o ponudi i potražnji roba, usluga i otpada s domaćeg i inozemnog tržišta, održavanju sajmova, natječajima i slično.
  Kontakt osoba: Miljenko JURATOVAC

 

DOPUSNICE, LICENCIJE, ATA KARNETI

Županijska komora Bjelovar pruža usluge izdavanja dopusnica za međunarodni cestovni promet. Izdaje potvrde o kapitalu potrebne za dobivanje licencija za međunarodni prijevoz. Izdaje uvjerenja o podrijetlu robe koja se izvozi, Certificate of origin FORM A – preferencijalno uvjerenje i Certificate of origin – nepreferencijalno uvjerenje. Posreduje kod izdavanja ATA karneta koji se koriste za privremeni izvoz.
Kontakt osobe:
Snježana MARAS, Helena Pogledić i  Melania LEKŠIĆ GRUBIĆ

 

INFORMACIJSKO-POSLOVNI SERVIS

Komora Bjelovar u suradnji sa Središnjicom pruža svojim članicama sljedeće usluge:

 • Svjetska komorska poslovna mreža - World Chambers Net Međunarodne trgovačke komore (ICC) iz Pariza. Sadrži aplikacije: Registar komora; Svjetska ponuda i potražnja robe i usluga; Elektronsko poslovanje; Poslovne informacije iz svijeta.
 • Poslovna mreža komora Centralne Europe-CEEN. Sastoji se od dvije cjeline: dokumentacijskog sustava koji sadrži političke i ekonomske podatke o svakoj zemlji; ponude i potražnje roba i usluga u kojoj su sadržani podaci o ponuditelju ili tražitelju roba ili usluga. Sustavu se pristupa putem interneta preko adrese: www.ceen.com
 • Burza robe i usluga. Zainteresirane tvrtke ili pojedinci mogu Komori dostaviti svoju ponudu roba i usluga ili tražiti određenu robu ili usluge, pa tako računalnim povezivanjem komora doprinosi povezivanju poslovnih partnera.
 • Subjekti hrvatskoga gospodarstva. Komora posjeduje vlastitu bazu podataka u kojoj se nalaze podaci aktivnih tvrtki: poslovni registar, financijski rezultati, proizvodi i usluge, uvoz i izvoz.
 • Baza članica Komore Bjelovar. Baza sadrži podatke o članicama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, a moguće ju je pretraživati po djelatnostima i nekim drugim kriterijima.
 • Baza Trgovačkoga suda. Putem informacijskog sustava Komore moguće je koristiti osnovne podatke iz baze Trgovačkog suda o tvrtkama koje su registrirane.
 • BIZNET SUSTAV.  gospodarstvenicima omogućuje brz i jednostavan pristup poslovnim informacijama i bazi poslovnih subjekata putem interneta.

Kontakt osoba:   Snježana MARAS i Vjerana KRIŽIĆ

 

OSTALE DJELATNOSTI

Poduzetnicima se pružaju i sljedeće informacije o:

 • pitanjima povezanim o mogućnostima suradnje s Europskom unijom.
 • EAN sustavu za označavanje proizvoda, usluga i lokacija kao vrhunskom servisu za tržišno poslovanje.
  Kontakt osoba:
 • Označavanju kvalitetnih hrvatskih proizvoda znakom Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko i postupku za dobivanje prava uporabe znaka za proizvode.
 • Uvođenje sustava upravljanja  kvalitetom sukladno  zahtjevima ISO normi u cilju sustavnog osiguranja kvalitete ili upravljanja kvalitetom.
  Kontakt osoba: Miljenko JURATOVAC