Vrijeme održavanja: 14.06.2019.

Objavljeno: 17. 06. 2019. , Ažurirano: 17. 06. 2019.

U ŽK Bjelovar, u petak, 14. lipnja, održana je radionica o primjeni Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika na kojoj su zainteresirani poduzetnici upoznati sa svojim obvezama glede unosa podataka u Registar stvarnih vlasnika. Radionica je održana putem multimedijskog sustava Ministarstva financija i istodobno je projicirana u ŽK Požega.

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19) donesen je na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i stupio je na snagu 25. svibnja ove godine te je zamišljen kao središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Na radionici je posebno istaknuto da se stvarnim vlasnikom prema ovome pravilniku smatra uvijek i isključivo fizička osoba, bez obzira jesu li osnivači pojednih trgovačkih društava upisani u Sudski registar pravne osobe, a osnovna svrha donošenja Pravilnika i vođenja Registra jest sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata radi pranja novca i finaciranja terorizma.

Polaznici su bili upoznati s ovlaštenim osobama za unos podataka, načinima upisa podataka, bilo da se radi o unosu putem web-aplikacije uz korištenje digitalnog certifikata ili putem poslovnice Financijske agencije te sadržaju obrasca za upis podataka u Registar.