Strukovna grupacija za poljoprivredu i prehrambenu industriju ŽK Bjelovar

Strukovna grupacija za poljoprivredu i prehrambenu industriju Županijske komore Bjelovar djeluje u cilju zaštite interesa članica, unapređivanja stručnih znanja i poslovanja tvrtki, zastupanja zajedničkih interesa, obrazovanja te razmjene informacija gospodarstvenika. Bjelovarsko-bilogorska županija je poljoprivredna županija s miješanom ratarsko – stočarskom proizvodnjom, voćarsko – vinogradarskom  i ekološkom proizvodnjom. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, na području Županije, 21 posto stanovništva bavi se poljoprivredom, pa ne čudi što je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija u odnosu na susjedne županije na prvome mjestu po broju stanovnika koji se bave tom djelatnošću. Na sjednicama gospodarstvenici raspravljaju o aktualnoj poljoprivredno prehrambenoj problematici, novim Zakonima i propisima te drugim aktualnim stvarima i tekućim problemima koji su vezani uz ovu djelatnost.

Predsjednik Strukovne grupacije poljoprivrede i prehrambene industrije ŽK Bjelovar je Josip Belošević, VRT d.o.o., direktor.

Financijski statistički podaci poljoprivrede, šumarstva, ribarstva te prehrambene industrije BBŽ u 2016. godini

Statističke financijske izvještaje iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva po završnome računu za 2016. godinu predalo je 169 poduzetnika. Od ukupnoga broja tvrtki njih 127 ili 75,1 posto poslovalo je s dobitkom, dok je ostalih 42 ili 24,9 posto ostvarilo gubitak. Prihodi su veći za 8,1 posto, a rashodi su također povećani za 9,5 posto u odnosu na 2015. godinu. Ostvaren je pozitivan financijski rezultat od 9,6 milijuna kuna.

Prosječan broj zaposlenih poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u odnosu na prethodnu godinu povećao se za 5,4 posto te čini 6,5 posto ukupnoga broja zaposlenih BBŽ u 2016. godini.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome iznosila je 3.562 kuna te je manja od županijskoga prosjeka za 6,1 posto. U 2016. godini ostvarena je dobit razdoblja u iznosu 28,8 milijuna kuna.

U djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda prema službenim podacima FINA-e završne račune predalo je 52 pravne osobe. Ukupni prihodi proizvodnje prehrambenih proizvoda iznose 563,2 milijuna kuna te su u odnosu na 2015. veći za 7,7 posto. Udio ukupnih prihoda proizvodnje prehrambenih proizvoda u ukupnim prihodima prerađivačke industrije čini 23,0 posto, dok u ukupnim prihodima BBŽ čini 8,6 posto.

Vanjskotrgovinska razmjena poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te proizvodnje prehrambenih proizvoda BBŽ U 2016. godini

Prema službenim podacima FINA-e za razdoblje siječanj-prosinac 2016. g., poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo BBŽ povećala  je izvoz za 19,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, a on je iznosio 53,2 milijuna kuna u 2016. g., dok je uvoz istovremeno iznosio 48,6 milijuna kuna te se povećao za 23,4 posto.

Najveći udio u ukupnom prihodu prerađivačke industrije ostvarila je proizvodnja prehrambenih proizvoda i to 23,0 posto, te je izvoz prehrambenih proizvoda porastao za 21,9 posto.

 

Contacts

  • Županijska komora Bjelovar Adresa: Petra Preradovića 4/1 43000 Bjelovar Email: hgkbj@hgk.hr Tel: +385 43 274 060 Tel 1: +385 43 274 073 Fax: +385 43 241 908 predsjednik: Jakov Ćorić direktorica: Martina Posavac Ćurić
  • Županijska komora Bjelovar County Chamber Bjelovar Tel: +385 43 274 060 Email: hgkbj@hgk.hr