Strukovna grupacija drvno-prerađivačke industrije ŽK Bjelovar

Strukovna grupacija okuplja članice koje se bave preradom drva i proizvoda od drva i pluta, proizvodnjom namještaja, proizvoda od slame i pleterskih materijala. Na sjednicama Strukovnih grupacija analiziraju se problemi koji su zajednički svim tvrtkama iz područja drvno-prerađivačke industrije te se predlažu mjere za njihovo rješavanje.  Bjelovarsko-bilogorska županija bogata je šumom, 36,3 posto ili 95.973 ha županijske površine se nalazi pod šumom. Strukovna grupacija djeluje u cilju zaštite i zastupanja interesa članica, unapređivanja stručnih znanja i poslovanja tvrtki.

Predsjednik Strukovne grupacije drvno-prerađivačke industrije ŽK Bjelovar je Renato Radić,  Prima Commerce d.o.o., član Uprave.

Poslovni tajnik grupacije je Ivana Karadža, stručni suradnik, ŽK Bjelovar.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti prerade drva i proizvodnje proizvoda od drva BBŽ – 2016. g.

U ovoj djelatnosti u 2016. godini poslovala su 48 poduzetnika koji su ostvarili ukupne prihode 420,4 milijuna kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu 16,5 posto. Ukupno je bilo zaposleno 589 djelatnika koji su ostvarivali prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu 4.038 kuna što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu 3,5 posto.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika BBŽ u djelatnosti proizvodnje namještaja - 2016. g.

U 2016. godini u djelatnosti proizvodnje namještaja posluje u BBŽ 23 poduzetnika koji zapošljavaju 723 djelatnika što je više za 2,4 posto u odnosu na 2015. Ukupni prihodi iznose 398,4 milijuna kuna što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 3,2 posto. Prosječna mjesečna neto plaća iznosi 3.661 kuna što je povećanje za 3,7 posto. Izvoz iznosi 45,0 milijuna kuna i smanjen je za 12,8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2016. g. – BBŽ djelatnost šumarstvo i sječa drva

U djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2016. godini poslovalo je 9 poduzetnika koji su zapošljavali 69 djelatnika. Ukupni prihodi iznosili su 29,8 milijuna kuna i veći su za 62,7 posto u odnosu na 2015. godinu, dok su se i rashodi povećali za 65,0 posto. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome iznosila je 2.584 kunu. U ovoj grani djelatnosti zabilježeno je smanjenje izvoza za 1,2 posto.                                         

UKUPNO GRANE: Prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva i proizvodnja namještaja u 2016. g. - BBŽ

U 2016. u odnosu na 2015. godinu zabilježen je porast ukupnog prihoda, ukupnog rashoda, neto plaća te pad broja zaposlenih. Ukupan prihod drvne industrije Županije za 2016. godinu iznosi 818,7 milijuna kuna i povećan je 9,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok ukupni rashodi iznose 846,2 milijuna kuna i bilježe povećanje od 13,0 posto u odnosu na ostvarene 2015. godine.

U tvrtkama drvne industrije Bjelovarsko-bilogorske županije 2016. godine bilo je zaposleno 1.312 djelatnik.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom djelatniku 2016. godine iznosila je 3.849 kuna i veća je za 3,6 posto u odnosu na isplaćenu plaću po zaposlenom djelatniku godinu dana ranije.

Vanjskotrgovinska razmjena  drvne industrije Bjelovarsko-bilogorske županije 2016. godine                  

Vanjskotrgovinsku razmjenu drvne industrije Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. koju čine grana prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva te grana proizvodnja namještaja u odnosu na  2015. godinu obilježava rast izvoza 15,9 posto i povećanje uvoza 82,0 posto. U djelatnosti šumarstva i sječe drva izvoz iznosi 6,9 milijuna kuna

Udio izvoza drvne industrije Županije u granama prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva i proizvodnja namještaja u 2016. g. u izvozu gospodarstva županije čini 28,2  posto, a u uvozu sudjeluje sa 48,6  posto.

Podaci o vanjskotrgovinskom poslovanju 2016. godine pokazuju značajnu zastupljenost drvne industrije Županije u izvozu prerađivačke industrije kao i u izvoznim rezultatima ukupnog gospodarstva Županije.

 

 

 

 

 

Contacts

  • Županijska komora Bjelovar Adresa: Petra Preradovića 4/1 43000 Bjelovar Email: hgkbj@hgk.hr Tel: +385 43 274 060 Tel 1: +385 43 274 073 Fax: +385 43 241 908 predsjednik: Jakov Ćorić direktorica: Martina Posavac Ćurić
  • Županijska komora Bjelovar County Chamber Bjelovar Tel: +385 43 274 060 Email: hgkbj@hgk.hr