Strukovna grupa za trgovinu ŽK Bjelovar okuplja članice HGK sa sjedištem na području BBŽ koje obavljaju djelatnost trgovine (razred G u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) sa ciljem unapređenja rada i poslovanja svojih članica prvenstveno zajedničkim djelovanjem i razmjenom i usuglašavanjem mišljenja i stavova članica o pojedinim, za njih značajnim pitanjima i to prvenstveno na sjednicama strukovne grupe.

Osnovni ciljevi Strukovne grupe za trgovinu:

 • međusobno povezivanje sudionika;
 • poticanje međusobne suradnje;
 • promocija djelatnosti na tržištu i u društvu;
 • promicanje zajedničke profesionalne etike;
 • promicanje kvalitete, vrijednosti znanja i stručnosti;
 • promicanje dobrih/najboljih praksa;
 • pružanje potpore članstvu u rješavanju problema iz područja djelatnosti koju obavljaju;
 • aktivno učešće u lokalnim događanjima i donošenju javnih politika;
 • upoznavanje članstva sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose te utječu na područje njihove registrirane djelatnosti;
 • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatraži stav Hrvatske gospodarske komore;
 • organiziranje tematskih edukacija, skupova i predavanja vezano uz djelatnosti koje  obavljaju članice Strukovne grupacije;
 • međusobna razmjena informacija između članica Strukovne grupacije, koje mogu utjecati na pronalaženje te usklađivanje njihovih zajedničkih interesa te poboljšanje njihove međusobne suradnje;
 • zajedničko djelovanje na različitim projektima od interesa.

Prema financijskim podacima Fine za 2019. godinu, na području BBŽ ukupno 449 poduzetnika iz djelatnosti trgovine (područja G Nacionalne klasifikacije djelatnosti) podnijela su završna financijska godišnja izvješća te su ostvarili porast prihoda od 7% i oni su u ukupno iznosili 1.810 milijuna kuna. Djelatnost trgovine je u ukupnim prihodima poduzetnika BBŽ u 2019. godini sudjelovala s udjelom od 21,7 %, odmah nakon prerađivačke industrije, koja je ostvarila najveći udio od 38,9%, te je nakon prerađivačke industrije zapošljavala i najveći broj djelatnika, njih 1947 (udio od 12,7%).

Zlatko Navojec, prokurist tvrtke Špar d.o.o. iz Bjelovara, predsjednik je Strukovne grupe za trgovinu, a njegov je zamjenik Josip Matejak, prokurist tvrtke Matkom d.o.o. iz Daruvara. Poslovni tajnik Strukovne grupe za trgovinu je Helena Pogledić iz HGK – ŽK Bjelovar.