Strukovna grupa za poljoprivredu i prehrambenu industriju osniva se s ciljem pružanja stručne potpore članicama u rješavanju problema iz područja djelatnosti koju obavljaju, kao i radi promicanja njihovih zajedničkih interesa na tržištu te pred institucijama državne uprave i organizacijama koje imaju javne ovlasti.

Zadaci Strukovne grupe su:

  • upoznavanje članica s propisima koji se odnose na njih i utječu na područje njihove djelatnosti,
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa,
  • suradnja putem Odjela za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo s ministarstvima te drugim državnim tijelima i institucijama u cilju rješavanja problema članica Strukovne grupe te promicanja njihovih interesa,
  • organiziranje tematskih seminara, skupova i predavanja povezanih s djelatnošću članice Strukovne grupe,
  • razmjena informacija, među članicama Strukovne grupe, koje mogu utjecati na pronalaženje i usklađivanje njihovih zajedničkih interesa kao i na poboljšanje njihove međusobne suradnje.

Zadatke i ciljeve Strukovne grupe zajednički dogovaraju i usklađuju članovi Strukovne grupe, a podložni su dopunama i izmjenama.

Predsjednik Strukovne grupe je Nikola Kutnjak, direktor tvrtke Dar Blue d.o.o., dok je dopredsjednik Jurica Bošnjak iz tvrtke Ribnjak 1961 d.o.o.

Poslovna tajnica Strukovne grupe je Ivana Karadža iz HGK – ŽK Bjelovar.