Djelatnost graditeljstva značajno doprinosi gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije jer se pri izgradnji u projekt uključuje velik broj drugih pratećih djelatnosti.

Graditeljstvo Bjelovarsko-bilogorske županije predstavlja nekoliko srednjih i velik broj malih trgovačkih društava. Prema dostupnim podacima, 2019. godine evidentirana su 252 trgovačka društva, što čini 11,4 posto ukupnog broja tvrtki u županiji i u njima je bilo zaposleno 1.603 djelatnika, što predstavlja 10,5 posto ukupnog broja zaposlenih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

U strukturi dobiti gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije graditeljstvo sudjeluje s 11,8 posto. Prosječna neto plaća po zaposlenom u sektoru graditeljstva županije 2019. godine je blago porasla u odnosu na prethodnu (za 6,2 posto) i iznosila je 4.645 kuna. Investicije u dugotrajnu imovinu ove grane gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije u usporedbi sa 2018. godinom povećale su se za 18,6 posto i iznosile su 12,8 milijuna kuna.

Strukovna grupa graditeljstva i industrije građevinskih materijala ŽK Bjelovar na svojim sjednicama raspravlja o aktualnim problemima ove grane gospodarstva i traži odgovarajuća rješenja. Posljednjih nekoliko godina su aktivnosti Strukovne grupe uglavnom usredotočene na javne natječaje za radove na energetskoj obnovi obrazovnih objekata u županiji, a povremeno se održavaju i proširene sjednice na kojima sudjeluju predstavnici građevinskih obrta.

Predsjednik Strukovne grupe je Dragutin Kostanjšek, direktor tvrtke Novi Stan d.o.o. iz Kapelice, a dopredsjednik je Domagoj Belčić iz bjelovarske tvrtke Bel-bau d.o.o.

Tajnik Strukovne grupe je Miljenko Juratovac iz HGK – ŽK Bjelovar.

.