Drvni - prerađivači ŽK Bjelovar dogovorili moguća rješenja novonastale situacije

Vrijeme održavanja: 13.07.2017.

Drvni prerađivači ŽK Bjelovar na sjednici održanoj u petak 14. srpnja, raspravljali su o ponudi i potražnji drvno-prerađivačke industrije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Stupanjem na snagu Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) hrastova mrežasta stjenica prerađivači se suočavaju sa problemima u poslovanju, a za koje su na sjednici pokušali pronaći odgovarajuća rješenja i zajednički dogovor na koji način je moguće djelovati, prvenstveno lokalno te potom i šire.

Kontakti

  • Županijska komora Bjelovar Adresa: Petra Preradovića 4/1 43000 Bjelovar Email: hgkbj@hgk.hr Tel: +385 43 274 060 Tel 1: +385 43 274 073 Fax: +385 43 241 908 predsjednik: Jakov Ćorić direktorica: Martina Posavac Ćurić
  • Ivana Karadža Stručni suradnik Tel: +385 43 274 069 Email: ikaradza@hgk.hr
  • Županijska komora Bjelovar Tel: +385 43 274 060 Email: hgkbj@hgk.hr