Vrijeme održavanja: 27.10.2020.

Objavljeno: 16. 10. 2020. , Ažurirano: 26. 11. 2020.

HGK - Županijska komora Bjelovar organizirala je besplatan webinar o Pripremama za sastavljanje financijskih izvještaja za 2020. godinu, a kojega je održao Ivan Čevizović.

Digitalizacija sve više dobiva na važnosti u ovo doba, a u prilog tome govori i činjenica da je webinar odslušalo 117 članica. Ujedno su i najavljena još dva takva događaja sa računovodstvenim temama također u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

Cijeli događaj je zabilježen video putem te se isti može pogledati na našoj digitalnoj platformi putem slijedeće poveznice https://digitalnakomora.hr/e-ucenje/baza-znanja/1608