Poduzetničke zone, kao i poduzetničke potporne institucije predstavljaju sustav poduzetničke infrastrukture i kao takve definirane su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine broj 93/13., 114/13. i 41/14., 57/18).

Poslovne zone ili poduzetničke zone su po veličini ograničen prostor unutar kojeg se odvijaju poslovne aktivnosti i gospodarska djelatnost,  a kao takve su određene prostornim planovima jedinica lokalne samouprave i opremljene potrebnom infrastrukturom. Osim toga, poslovne zone su i neka vrsta poduzetničkih potpornih institucija čija svrha je poticanje poslovnih aktivnosti, gospodarskog razvitka, zapošljavanja, ali i međusobnog povezivanja poduzetnika koji unutar njih obavljaju svoju gospodarsku djelatnost. Isto tako, dobro opremljene i prometno povezane poduzetničke zone svakako su i važan čimbenik investiranja kao preduvjeta gospodarskog razvitka, pogotovo privlačenja stranih investicija.

Bjelovarsko- bilogorska županija raspolaže dobro teritorijalno raspoređenim i opremljenim poduzetničkim zonama s brojnim olakšicama za poduzetnike, a neke od njih imaju intenzitet aktivacije raspoložive površine zone od približno 100%., što znači da su u potpunosti  aktivne, poput Poslovnih zona Bjelovar- Istok ili Bjelovar-Jug.