Vrijeme održavanja: 03.03.2020.

Objavljeno: 21. 02. 2020. , Ažurirano: 21. 02. 2020.

Hrvatska gospodarska komora u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla organizira besplatnu HACCP edukaciju koja će se održati u utorak, 3. ožujka, od 10 do 14 sati u Županijskoj komori Bjelovar, na adresi Petra Preradovića 4/I.

Na radionici će sudionicima biti predstavljeni zakonski uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom će dijelu sudionici biti upoznati s načinima udovoljavanja propisima te primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima.

HACCP radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao obvezu prema odredbama Zakona o hrani te svima zainteresiranima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi toga Zakona u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

HACCP edukacija je besplatna, a održat će ju Nevenka Gašparac, voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom HGK.

Zainteresirani za sudjelovanje na radionici mogu se prijaviti online obrascem u nastavku teksta.