Vrijeme održavanja: 28.06.2016.

Objavljeno: 28. 06. 2016. , Ažurirano: 19. 08. 2016.

Za prikazivanje gospodarskih razlika županija koristili smo se glavnim makroekonomskim pokazateljima kao što su BDP, zaposlenost, nezaposlenost, plaće i financijski podaci poslovanja poduzetnika. Kod nekih pokazatelja, poput BDP-a i zaposlenosti, uočljiv je visoki stupanj koncentracije županija. Drugim riječima, svega tri županije obuhvaćaju 50% BDP-a RH i gotovo 50% zaposlenih. U svrhu prikazivanja gospodarskih razlika napravljen je i HGK indeks gospodarske snage županija koji se računa kao zbroj ponderiranih odabranih ekonomskih pokazatelja u trogodišnjim prosjecima te demografske projekcije, a moguće ga je mijenjati na godišnjoj bazi. Tim se indeksom pozicionira županije u odnosu jedne prema drugima, a izražen je kao odnos prema prosjeku Republike Hrvatske. Međusobno pozicioniranje županija po gospodarskoj snazi pridonosi aktiviranju razvojnih resursa pojedine županije.

Za ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave postoji Indeks razvijenosti koji je napravilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pri čemu se „postupak ocjenjivanja“ tj. promjena indeksa radi svakih pet godina. HGK indeks gospodarske snage i Indeks razvijenosti Ministarstva, pored vremenske dinamike promjene indeksa, znatno se razlikuju i prema pokazateljima koji su uzeti pri izradi indeksa.