Objavljeno: 23. 09. 2015. , Ažurirano: 24. 08. 2016.

U 2014. godini u svijetu je ostvaren ukupni prihod od međunarodnog turizma u iznosu od 1.245 milijardi USD-a, što je 4 % više u odnosu na 2013. godinu i predstavlja novu rekordnu razinu tog pokazatelja. Turizam je djelatnost koja ima značajnu ulogu i u hrvatskom gospodarstvu. Utjecaj turizma uočljiv je putem niza gospodarskih varijabli, što se posebno ističe za vrijeme turističke sezone kada se povećava zaposlenost, vrijednost kune kao valute, a promet u trgovini na malo upravo je u tim ljetnim mjesecima najveći u godini. Stoga je, sa svrhom prikazivanja značaja deviznog prihoda od turizma u Hrvatskoj, ali i u svijetu, napravljena ova analiza.

U njoj su, između ostaloga, prikazani trendovi kretanja deviznog prihoda u Hrvatskoj i svijetu. Tako se ostvareni devizni prihod od turizma u Hrvatskoj kreće na razini oko 17 % BDP-a po čemu smo vodeći u EU. Takav pokazatelj sugerira visoku ovisnost gospodarstva o turizmu i upućuje na nedovoljno diverzificiranu gospodarsku strukturu Hrvatske. Postavlja se i pitanje može li se prosperitet nacionalnog gospodarstva temeljiti na varijabli čija je vrijednost oko petine BDP-a, a visokog je rizika jer je trend kretanja podložan raznim utjecajima, poput prirodnih nepogoda te geo-političke nestabilnosti.