Izvor: HGK

Privredna banka Zagreb (PBZ) dio je Intesa Sanpaolo Grupe, jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi. PBZ je po veličini  druga najveća banka i financijska grupa u Hrvatskoj a također je i tržišni lider u mnogim područjima, poput kartičnog poslovanja i novih tehnologija, kontinuirano razvijajući nove i inovativne proizvode i usluge za građane i poslovne subjekte.

Privredna banka Zagreb je i centar izvrsnosti za brojna područja bankarstva u sklopu Sektora inozemnih banaka supsidijara Intesa Sanpaolo Grupe te je tako postala i regionalno bankarsko središte stjecanjem većinskog vlasništva banaka Intesa Sanpaolo u Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

PBZ ima proaktivnu ulogu u poticanju društveno odgovornih inicijativa i projekata, uz stalnu usmjerenost potpori lokalnoj zajednici i snažnu posvećenost ESG-u (okolišnim, društvenim i upravljačkim aspektima) u svom poslovanju. PBZ je vodeći donator u zemlji i bez premca među bankama po donacijama zdravstvenim ustanovama u borbi protiv pandemije COVID-19 kao i sanaciji posljedica razornog potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu te Sisačko-moslavačku županiju.

PBZ Grupa poznata je po svom jedinstvenom humanitarnom projektu Činim dobro svaki dan, koji već 15 godina pomaže zajednici i u sklopu kojega je do sada realizirano 75 donacija bolnicama i domovima socijalne skrbi diljem Hrvatske.