Domovinskog rata 61
21000 Split
Tel.: 0800 210 021
E-mail: info@otpbanka.hr
www.otpbanka.hr
 

OTP banka d.d. je četvrta banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu, s ukupnom aktivom od 43 milijarde kuna.

Više od 2.000 zaposlenika banke putem razgranate mreže od preko 120 poslovnica diljem cijele Hrvatske posluje s više od 500.000 klijenata u sektoru građanstva te u sektoru gospodarstva.

Sjedište banke je u Splitu, s dijelom centralnih i poslovnih funkcija u Zadru i Zagrebu, kao i poslovnim centrima u Varaždinu, Puli, Dubrovniku i Osijeku.