Dosadašnji laureati nagrade za životno djelo:

 • 1998. – Zlata Bartl, izumiteljica Vegete
 • 1998. – Istraživački tim Plive koji je izumio Sumamed
 • 1999. – Dr. Igor Belamarić, doajen hrvatske brodograđevne industrije
 • 2000. – Prof. dr. Ljubo Radić, doktor poljoprivrednih znanosti
 • 2001. – Prof. dr. Ivan Antunac, za izniman doprinos razvitku hrvatskog turizma
 • 2002. – Ivan Celmić dipl. ing., voditelj investicijske grupe Jadranske magistrale i osnivač Instituta građevinarstva Hrvatske
 • 2003. – Dipl. ing. kemije Jelenka Prelić, tvorac Plavog radiona
 • 2004. – Miljenko Grgić za promociju hrvatskih sorta vina diljem svijeta
 • 2005. – Ante Rodin za doprinos u području ambalažne industrije
  2005. – Siniša Triva - priznanje za izniman doprinos na području pravne znanosti, kao i društvenih znanosti u cjelini
 • 2006. – Ivan Paša, dugogodišnji direktor zadarske Tankerske plovidbe, za osobit doprinos razvoju pomorskog prometa i brodarstva u Hrvatskoj
 • 2007. – Dr. sc. Tomislav Lovrić, vodeći domaći stručnjak u području prehrambene tehnologije i inženjerstva
 • 2008. – Dr. Sc. Vilko Žiljak, profesor Grafičkog fakutleta u Zagrebu
 • 2009. – Akademik Danijel Rukavina, redoviti profesor i rektor Sveučilišta u Rijeci, za doprinos izgradnji Hrvatske kao društva temeljenog na znanju
 • 2010. – Prof. dr. sc. Romano Božac, redoviti profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. – Dr. sc. Jakša Barbić, akademik
 • 2012. – Dr. Vladimir Ibler, akademik
 • 2013. – Dr.sc. Alica Wertheimer Baletić, ekonomistica i članica Europske akademije znanosti, umjetnosti i književnosti u Parizu, za izniman doprinos na znanstvenom razvoju demografije
 • 2017. – Stjepan Šafran, osnivač Metal Producta i doajen hrvatskoga obrtništva i poduzetništva koji je tijekom godina iz jednostavne radionice za preradu metala i strojnu obradu razvio poslovni sustav s tri tvrtke s više od 210 zaposlenih, koje uspješno posluju na hrvatskome, europskome i afričkome tržištu
 • 2018. – Franco Palma, jedan od najistaknutijih stručnjaka u hrvatskom turizmu koji je cijelu karijeru posvetio razvoju tog važnog sektora hrvatskog gospodarstva
 • 2019. – Ivan Katavić, vlasnik tvrtke KTC Križevci koji zapošljava oko 1.400 djelatnika, ostvaruje godišnji promet od oko 1,8 milijardi kuna i uživa velik ugled kod domaćih dobavljača čiji proizvodni asortiman čini više od 90 posto prodajnog programa