Izvor: HGK
Josipa Mokrovića 8
10000 Zagreb
Tel.: 01 / 3783-713
E-mail: info@koncar-dst.hr
www.koncar-dst.hr


Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. (Končar D&ST d.d.) društvo je s proizvodnim programom na području distributivnih, specijalnih i srednjih energetskih transformatora do 100 MVA i 170 kV u grupi Končar – Elektroindustrija d.d.

Ukupna prodaja roba i usluga u 2018. godini iznosi 918 milijuna kuna, od čega je izvezeno 763 milijuna kuna ili 83 posto. S prosječno 566 zaposlenih, Končar D&ST pozicionira se među velika hrvatska poduzeća. Izvozi u više od 40 zemalja, a osim na europsko tržište, izvozi na zahtjevna tržišta Afrike i zemalja Arapskoga zaljeva.

Primjerenim načinom upravljanja valutnim i nabavnim rizicima, korištenjem novih tehničkih rješenja i povećanjem produktivnosti, u 2018. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 49,2 milijuna kuna, što društvo financijski jača i omogućuje razvojne i modernizacijske iskorake. 

U investicijske aktivnosti, uglavnom za nabavu nove proizvodne, ispitne i informatičke opreme te poboljšanje radnih uvjeta u proizvodnji, u 2018. godini uloženo je 11,8 milijuna kuna.

U tijeku su aktivnosti za ostvarenje planirane investicije Povećanje kapaciteta proizvodnje distributivnih transformatora. Tom investicijom povećat će se tehnološke i proizvodne mogućnosti Končar D&ST-a u segmentu distributivnih transformatora.

Osposobljavanje i motiviranje zaposlenika, organizacijske promjene u upravljanju društvom te uključivanje mladih stručnjaka i njihovo sustavno uvođenje u posao društvu daje, uz postojeće iskustvo, i dinamiku mladih.

Nezavisne certifikacijske kuće ovjeravaju implementirane sustave upravljanja kvalitetom prema ISO 9001, okolišem prema ISO 14001 i zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001, što dodatno osnažuje sustavan pristup u upravljanju složenim poslovnim procesima.

Praćenjem zahtjeva tržišta, sustavnim pristupom razvoju proizvoda, prilagodbom organizacije te ulaganjima u modernu proizvodnu opremu, Končar D&ST postiže zapažene rezultate na međunarodnom tržištu te predstavlja Zagreb i Hrvatsku kao jedno od važnih središta proizvodnje transformatora u svijetu.