Vatrogasna 112
31000 Osijek
Tel.: 031 / 210 003
E-mail: info@genos-glyco.com
https://www.genos.hr/

 

Genos je privatni znanstveno-istraživački laboratorij koji je u području visokoprotočne glikomike vodeći laboratorij u svijetu.

U svrhu razvijanja glikanskih biomarkera za personaliziranu medicinu znanstvenici s najboljih svjetskih sveučilišta šalju uzorke na analizu u zagrebački Genos.

Zdravo starenje i metaboličko zdravlje je globalni istraživački prioritet, a u pandemiji bolesti COVID-19 to je postalo i temeljni zdravstveni problem. Upravo u tom području Genos je razvio najbolji biomarker koji je komercijalno dostupan na globalnom tržištu pod nazivom "GlycanAge" test.