Dosadašnji osvajači Zlatne kune u kategoriji najuspješnijih banaka*:

 • 1998. – Zagrebačka banka d.d., Zagreb
 • 1999. – Zagrebačka banka d.d., Zagreb
 • 2000. – Zagrebačka banka d.d., Zagreb**
 • 2001. – Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 • 2002. – Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 • 2003. – Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb***
 • 2004. – Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 • 2005. – Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 • 2006. – Erste&Steirmärkische bank d.d., Rijeka
 • 2007. – Erste&Steirmärkische bank d.d., Rijeka
 • 2008. – Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
 • 2009. – Erste&Steirmärkische bank d.d., Rijeka
 • 2010. – Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 • 2011. – Erste&Steirmärkische bank d.d., Rijeka
 • 2012. – Erste&Steirmärkische bank d.d., Rijeka
 • 2013. – Erste&Steirmärkische bank d.d., Rijeka
 • 2017. – Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 • 2018. – Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 • 2019. – Zagrebačka banka d.d., Zagreb

 *Nagrada Zlatna kuna u kategoriji najuspješnijih banaka prvi je puta dodijeljena 1998. godine.

**Zagrebačka banka d.d., Zagreb nagrađena je 2001. Kristalnom kunom za tri uzastopna osvajanja Zlatne kune (1998., 1999. i 2000. godine).

***Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb nagrađena je 2004. godine Kristalnom kunom za tri uzastopna osvajanja Zlatne kune (2001., 2002. i 2003. godine).