Vrijeme održavanja: 07.12.2017.

Objavljeno: 29. 11. 2017. , Ažurirano: 08. 12. 2017.

U četvrtak, 7. prosinca, u 11 sati u dvorani za sastanke Županijske komore Zadar, Špire Brusine 16, održat će se seminar o intelektualnom vlasništvu namijenjen malom i srednjem poduzetništvu. Seminar, predviđenog trajanja 4 sata, vodit će stručnjaci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV). Sudionici seminara upoznat će se s vrstama intelektualnog vlasništva i načinima ostvarivanja zaštite te mogućnostima uporabe intelektualnog vlasništva s ciljem povećanja konkurentnosti. Naglasak je na zaštiti industrijskog vlasništva.

DZIV nudi besplatnu uslugu na zahtjev korisnika: procjena potencijala intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća, koja će također biti prezentirana na seminaru. Zadnjih 90 minuta seminara predviđeno je razgovore s predstavnicima poduzeća koji izraze želju za individualno savjetovanje.

On-line prijave na stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo: Prijava na Seminar o intelektualnom vlasništvu za predstavnike malih i srednjih poduzeća “Upravljanje intelektualnim vlasništvom“.

Za individualno savjetovanje potrebna je prethodna prijava na poveznici: Prijava na individualno savjetovanje o intelektualnom vlasništvu .

Program