Vrijeme održavanja: 23.11.2016.

Objavljeno: 10. 11. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

HGK i Hrvatska komora poreznih savjetovanja organiziraju seminar Računovodstveni i porezni postupci – priprema za završni račun i PDV u poslovanju s tuzemstvom, u ŽK Zadar u srijedu, 23. studenoga, u 9 sati (ulica Špire Brusine 16, dvorana za sastanke na II katu). 

Predavačice na seminaru bit će ovlaštene porezne savjetnice, članice Hrvatske komore poreznih savjetnika, Željka Pavlović i Iva Slavica. 

Program seminara i prijavnica nalaze se u pratećim dokumentima (lijevo na ovoj stranici). 

Sudjelovanje na seminaru za članice HGK je besplatno, a prijavnicu je potrebno popunjenu dostaviti do utorka, 22. studenoga, odnosno do ispunjenja kapaciteta dvorane, na e-adresu isare@hgk.hr ili faksom na broj 023/213-923. Kontakt-osoba u ŽK Zadar je Ivana Šare, stručna suradnica (tel.: 023/211-747).

Pitanja za predavače možete navesti pri slanju prijavnice.