Vrijeme održavanja: 17.11.2016.

Objavljeno: 04. 11. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Hrvatska gospodarska komora će, u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika u Vukovaru, za svoje članice organizirati seminar o sustavu oporezivanja u Republici Hrvatskoj.

Seminar Priprema za završni račun i PDV u poslovanju s tuzemstvom održati će se u četvrtak, 17. studenoga, u 9 sati i 30 minuta u ŽK Vukovar, Zmajeva 1. Teme seminara jesu računovodstveni i porezni postupci – priprema za završni račun i PDV u poslovanju s tuzemstvom, a predavači će biti porezne savjetnice Ksenija Kramar Vlasta Roška.

Seminar je za članice Hrvatske gospodarske komore besplatan, a prijaviti se možete na e-adresu mculjak@hgk.hr ili telefon 032/441-155 s rokom do 16. studenoga u 12 sati ili do popunjenosti kapaciteta dvorane.

Za sve dodatne informacije obratite se kontakt-osobi Mariji Čuljak na gore navedene kontakte.

Seminari će se također organizirati u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Bjelovaru, Sisku i Osijeku.