Vrijeme održavanja: 23.11.2016.

Objavljeno: 14. 11. 2016. , Ažurirano: 30. 11. 2016.

U organizaciji ŽK Vukovar i HUP- a – Osijek te u suradnji sa ZŠEM Poslovnom Akademijom, 23. studenoga održano je savjetovanje Osnove financijskih izvješća - razumijevanje i analiza.

Savjetovanje je bilo namijenjeno neekonomistima, odnosno onima koji žele unaprijediti znanje iz područja analize financijskih izvještaja, a predavač je bio gospodin Ivo Medak, član uprave društva Platinum invest d. o. o.

Polaznici su dobili informaciju o osnovnim financijskim izvješćima i njihovim osobinama te su im objašnjeni osnovni pojmovi važni za razumijevanje financijskih omjera. Također su prikazani i na primjerima izračunati pokazatelji:

  • likvidnosti (tekući omjer, koeficijent ubrzane likvidnosti i koeficijent gotovinske likvidnosti),
  • aktivnosti (koeficijent obrtaja imovine, koeficijent obrtaja potraživanja, koeficijent obrtaja tekućih operativnih obveza, koeficijent obrtaja zaliha),
  • zaduženosti (odnos duga I EBITDA, odnos ukupnog duga i vlasničkoga kapitala, ukupna zaduženost, dugoročna zaduženost) i
  • profitabilnosti (bruto profitna marža, marža operativne dobiti prije odbitka amortizacije, marža operativne dobiti, neto profitna marža, prinos na imovinu, prinos na dionički kapital).

U zaključku je naglašeno da je moguć neograničen broj financijskih omjera koji su korisni samo ako ih se stavi u ispravan kontekst te da je vrlo važna konzistentnost u načinu izračunavanja omjera.