Vrijeme održavanja: 21.03.2016.

Objavljeno: 21. 03. 2016. , Ažurirano: 14. 09. 2016.

U Otrovancu je, 21 . ožujka, pod predsjedanjem Dušana Alebića, predsjednika Strukovne grupe, odžana 72. sjednica Strukovne grupe agrara ŽK Virovitica, na kojoj se raspravljalo o aktualnom stanju u agraru na području Virovitičko-podrasvke županije, s posebnim osvrtom na proljetnu sjetvu.

Uoči početka sjednice, prezentiran je video – spot o reformi Hrvatske gospodarske komore, sa najnovijim aktivnostima i uslugama HGK.

U ime domaćina sjednice, tvrtke Dam iz Lozana, članove Strukovne grupe agrara, uvodno je pozdravio i predstavio tvrtku, direktor Marijan Mareković.

Na sjednici je istaknuto da su svi organizatori proizvodnje osigurali sav potreban repromaterijal (sjeme, gnojivo, zaštitna sredstva) za proljetnu sjetvu jarih kultura: duhana, šećerne repe, kukuruza, suncokreta, soje.

U Hrvatskim duhanima započela je sjetva duhana, za rasad, a ugovorena proizvodnja duhana za 2016. godinu je nešto manja i očekuje se 3-4% manje rasađenog duhana u polju, u odnosu na 2015. godinu.
U cilju opstojnosti proizvodnje duhana, te povećanja kvalitete i prinosa, osigurana su sredstva za kreditiranje kooperanata, kroz dugoročne investicije, kao što su sušnice na biomasu, sušenje duhana solarnom energijom, navodnjavanje, kupovina zemljišta i dr..

U Viro Tvornici šećera ugovorena je proizvodnja šećerne repe, u 2016. godini, na preko 4.200 ha u Hrvatskoj i cca 2.000 ha u Mađarskoj.
Očekuje se da će digestija i prinosi šećerne repe biti veći, nego u 2015. godini, što znatno ovisi i o vremenskim uvjetima.
Ako vremenski uvjeti budu povoljni, očekuje se da će sjetva šećerne repe krenuti krajem ožujka.
Cijene šećera, na tržištu, su u blagom porastu, te se očekuje, da će se, uz odgovarajuće poticaje i pravovremenu isplatu, sljedećih godina, povećati i proizvodne površine pod šećernom repom.

 U PP Orahovica u proizvodnji lješnjaka, ugovara se proizvodnja za veće površine, a u 2015. god. ostvareni su dobri prinosi, uz dobru tržnu konjukturu.
U vinogradarstvu su, u 2015. god. ostvareni dobri prinosi grožđa, koje je bilo dobre kvalitete, te su i vina vrhunska.
U ribnjačarstvo se mnogo investira da bi se proizvodnja podigla na višu razinu, a uskoro će biti gotova i Tvornica za preradu ribe u Čačincima.

Ozimi usjevi (pšenica, uljana repica, kamilica i dr.) su dobrog vegetatitvnog izgleda, obavljena je prihrana i zaštita protiv bolesti.

Članovima Strukovne grupe prezentirane su mogućnosti apliciranja i vizualnog označivanja znakovima HGK „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“ na kvalitetne županijske proizvode.