Objavljeno: 15. 09. 2017. , Ažurirano: 25. 09. 2017.

Vrijeme održavanja: 21.09.2017.


Strukovna grupacija upravljanja zgradama održala je sjednicu 21. rujna u ŽK Split.

Glavna je tema bila integracija aktivnosti upravitelja zgrada s kotarevima radi podizanja razine sigurnosti i kvalitete življenja stanara. Na sjednicu su bili pozvani i predstavnici Grada Splita – zamjenik gradonačelnika i pročelnici stručnih službi povezani s ovom temom.

Predsjednik strukovne grupacije Marko Šundov zahvalio je predstavnicima Grada Splita na dolasku i podršci u vezi s inicijativom povezivanja kotareva i upravitelja zgrada radi podizanja sigurnosti i kvalitete življenja u kotarevima. Naglasio je da putem kotarskog pristupa upravljanja zgradama možemo imati sve važne informacije, potrebne za brže rješavanje problema i bolje upravljanje, koje će rezultirati kvalitetnijim životnim standardom stanara. Predložio je pilot-projekt u kojem bi se odabrao jedan kotar u sklopu kojeg bi se napravila analiza postojećeg stanja, definirali imovinsko-pravni odnosi/vlasništvo, utvrdile pripadajuće nadležnosti i odgovornosti te definirali modeli upravljanja sustavom (sigurnosnim, protupožarnim, hidrantskim), što bi rezultiralo učinkovitijim upravljanjem okolišem. Ako bi se takav model pokazao uspješnim, bio bi preslikan i na ostale kotareve.

Zamjenik predsjednika strukovne grupacije Toni Šoljan dodatno je predložio aktivnosti u kotaru koje bi potaknule stanare na aktivno djelovanje i održavanje zajedničkih površina. Vjeruje da bi stanari i manjim financijskim donacijama uredili zelene površine koje bi kasnije održavale komunalne tvrtke Grada Splita.

Svi su bili suglasni da bi takva intenzivnija suradnja s predstavnicima Grada Splita mogla pridonijeti značajnijim iskorakom u rješavanju aktualnih problema.

U nastavku sjednice upravitelji zgrada odabrali su kotar u kojem će se provoditi aktivnosti predloženog pilot-projekta – Ravne njive (prijedlog Slobodana Glavaša).

Slobodan Glavaš je na kraju istaknuo još jedan problem koji dodatno otežava poslovanje upravitelja zgrada. Riječ je o postupku Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i predložio da Grad Split ubrza rješavanje sudskih postupaka.