Vrijeme održavanja: 25.10.2016.

Objavljeno: 11. 10. 2016. , Ažurirano: 12. 10. 2016.

TEB poslovno savjetovanje organizira seminar Aktualnosti i pripreme za poduzetnike u utorak, 25. listopada, u 9 sati i 30 minuta, u Županijskoj komori Split.

Govorit će se o novom Pravilniku o sadržaju i strukturi GFI i novim financijskim izvještajima za 2016. te o prvim izmjenama propisanoga kontnog plana i pripremama za prelazak s 1. siječnja 2017. na propisani kontni plan.

Bit će riječi o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, ostalim pripremama u računovodstvu (usklađivanje potraživanja i obveza, obračun amortizacije, obračun kamata i dr.), o pripremama za godišnji obračun poreza na dohodak, poreznim obvezama i oslobođenjima kod viškova i manjkova, korištenju automobila, reprezentacije, donacijama, sponzorstvima i sl.

Uz navedeno, razgovarat će se i o obračunu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2016. te pripremama za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2016. godinu.

Predavači su TEB-ovi savjetnici.

Naknada za seminar iznosi 600 kuna po polazniku (s PDV-om), a drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća naknadu u iznosu od 500 kuna.

Više informacija i prijavnica nalaze se na poveznici:

http://www.teb.hr/seminari-i-treninzi/aktualnosti-i-pripreme-za-poduzetnike.aspx