Objavljeno: 19. 09. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.


U srijedu, 5. listopada, u 9 sati, u Županijskoj komori Split, Nordijska gospodarska komora i Županijska komora Split održat će jednodnevnu konferenciju Energy and Water Efficiency o učinkovitosti u energetici i gospodarenju vodom.

Na jednodnevnoj će konferenciji nastupiti nekoliko eminentnih nordijskih tvrtki (ABB, Trebema, Brunata i Fagerhult) koje će obrazovnim prezentacijama predstaviti svoja znanja, stručnost, iskustva, primjere iz dobre prakse te različite tehnologije i rješenja koja se primjenjuju u sektoru energetske i vodne učinkovitosti.

Hrvatske institucije predstavit će energetske i vodne projekte za naredno razdoblje te modele financiranja. Cilj je konferencije upoznati hrvatske dionike s učinkovitim održivim razvojem te podučiti kako uz primjenu određenih tehnologija optimizirati i racionalizirati potrošnju resursa (poput električne energije i vode), pridonijeti zaštiti okoliša i ostvariti niz povlastica, uključujući značajne financijske uštede na razini šire zajednice i društva u cjelini.

Konferencija je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, komunalnim društvima, trgovačkim društvima, zdravstvenim ustanovama, hotelijerskim kućama i sektoru industrije s područja cijele Dalmacije, uključujući otoke.

Kontakt-osoba u ŽK Split jest Goranka Košta, voditeljica Odsjeka za međunarodne poslove (tel.: 021/321-135, elektronička pošta: gkosta@hgk.hr).