Objavljeno: 06. 09. 2017. , Ažurirano: 06. 10. 2017.


Seminar Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije održan je 5. listopada u Županijskoj komori Slavonski Brod. Organizatori seminara bili su CroatiaPRO odbor Sektora za promet i veze HGK, Carinska uprava RH i ŽK Slavonski Brod.

Predavači su na seminaru bili Mihaela KlekovićNenad Fonjak iz Carinske uprave RH.

Sudionici seminara bili su upoznati s novim izmjenama u carinskom sustavu koje stupaju na snagu tijekom 2017. godine. Naime, u skladu s odredbama Carinskog zakonika Unije, od 2. listopada 2017. godine uvodi se obvezna elektronička komunikacija između carinske službe i gospodarstvenika. To znači da će od toga dana gospodarstvenici sve svoje zahtjeve prema carinskoj službi utemeljene na odredbama Carinskog zakonika Unije moći podnijeti isključivo elektroničkim putem. Komunikacija na temelju podnesenih zahtjeva i odluke donesene na temelju zahtjeva gospodarstvenika odvijat će se također elektroničkim putem. To ujedno znači da će papirna komunikacija biti isključena.

Zato je Carinska Uprava RH  predstavila aplikaciju Sustav carinskih odluka.

Na seminaru je prisustvovalo četrdesetak gospodarstvenika, a bio je namijenjen osobama koje aktivno sudjeluju u carinskim postupcima te poslovnim subjektima koji sudjeluju u carinskom poslovanju.

ŽK SB - sudionici.JPG

Sudionici seminara Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije; Izvor: ŽK Slavonski Brod

Kao suorganizatori seminara, uvrstili smo ga u Nacionalnu obrazovnu kampanju 11. Tjedan cjeloživotnoga učenja koji traje od 2. do 8. listopada, koji provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sa svojim partnerima, jer smatramo da je cjeloživotno obrazovanje bitno za osobni i poslovni napredak.

Predavači Mihaela Kleković i Nenad Fonjak
Izvor: HGK
Autor: ŽK Slavonski Brod