Seminar o sastavljanju financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2016. godinu održan u ŽK Sisak

HGK
Seminar o sastavlju financijskih izvještaja i poreznih prijava u ŽK Sisak
Vrijeme održavanja: 03.03.2017.

Društvo ekonomista, računovođa i financijskih djelatnika Sisak, u suradnji sa Županijskom komorom Sisak, organiziralo je seminar Sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2016. godinu, u petak, 3. ožujka, u ŽK Sisak.

Na seminaru je bilo riječi o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, o sastavljanju prijave poreza na dobit za 2016. godinu, aktualnostima u sustavu oporezivanja dobiti za 2017. godinu te o aktualnostima u oporezivanju dohotka od 1. siječnja ove godine. Predavači su bili Domagoj Bakran, Danimir Gulin i Marija Zuber, savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije.

Seminaru je prisustvovalo pedesetak predstavnika računovodstvenih i knjigovodstvenih servisa te financijskih djelatnika.

Kontakti

  • Kristina Grabovica viša stručna suradnica Tel: +385 44 522 322 Email: kgrabovica@hgk.hr